خانه / ساخت کاردستی ماشین با چوب بستنی

ساخت کاردستی ماشین با چوب بستنی

در این بسته آموزشی ساخت انواع ماشین کنترلی که با باطری کار می کنند آموزش داده شده است.

این ماشین دارای دو چراغ در جلو و دو چراغ در عقب می باشد که با زدن دکمه ماشین شروع به حرکت به سمت جلو و عقب می کند.

آموزش ساخت ماشین چوب بستنی / گروه آموزشی مانیا
آموزش ساخت کاردستی با چوب بستنی / گروه آموزشی مانیا

ساخت یک مدل ماشین با چوب بستنی رنگی

آموزش ساخت ماشین چوب بستنی / گروه آموزشی مانیا

ساخت انواع ماشین آلات ساختمانی  با چوب بستنی

ساخت یک بیل مکانیکی با چوب بستنی 

می توان از آن به عنوان ماکت استفاده کرد.

آموزش ساخت ماشین چوب بستنی / گروه آموزشی مانیا